Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze website is besteed, kan ID-Design geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit eventuele fouten die op deze site zijn gemaakt.

Alle rechten voorbehouden.

Overname van teksten, logo’s en/of beeldmateriaal is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joly ID-Design B.V.

Reageren is niet mogelijk